De ambassadeur van de Verenigde Staten, mevrouw Fay Hartog Levin, en astronaut Steven Smith bezochten op vrijdag 10 juni de GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) Leerlingenconferentie 2011 in Space Expo te Noordwijk. Ongeveer 60 leerlingen hebben op deze dag meetgegevens die zij dit schooljaar verzameld hebben aan elkaar en aan wetenschappers van de Wageningen Universiteit, het RIVM en het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) gepresenteerd. Mevrouw Hartog Levin en de heer Smith hielden spraken over het belang van wetenschappelijk onderzoek naar ons leefmilieu voor onze toekomst en droegen de leerlingen en hun inzet voor het GLOBE programma een warm hart toe.

De dag werd afgetrapt door Rob van den Berg, de directeur van Space Expo die voor deze speciale dag deze bijzondere locatie ter beschikking stelde. Na een welkomstwoord van Matthijs Begheyn van GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) Nederland, en enkele inspirerende woorden van de wetenschappers stond de leerlingen niets meer in de weg om zelf aan de slag te gaan.

Leerlingen, uit het middelbaar onderwijs gaven in groepjes presentaties aan elkaar en aan de wetenschappers over metingen die zij het afgelopen schooljaar in de natuur rondom hun eigen school hebben verricht. De diverse thema’s die aan bod komen in het GLOBE programma kwamen ook nu aan de orde: Meetresultaten over Aerosolen, Weer & Klimaat, de Natuurkalender en de Bodem werden met verve gepresenteerd door de leerlingen.

Leerlingen van de ´Huizermaat´ een middelbareschool uit Huizen presenteerden hun onderzoeksresultaten over de bodem uit een bos nabij hun school. In dit bos vonden zij minder diertjes dan verwacht, de PH-waarde was aan de lage kant en zat er veel CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) in de grond. ´Ja, we weten het niet zeker natuurlijk, maar we hebben mogelijke verklaringen voor deze bevindingen´ vertelt één van de leerlingen. Zo zegt hij: ´het onderzochte bos is een klein bos met veel wegen er om heen. Het kan zijn dat de CO2 uitstoot van de auto’s de grond zuurder maakt dan normaal en diertjes in de bodem houden niet van een zure grond. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het de laatste tijd erg droog is geweest, en bodemdiertjes hebben natte grond nodig´. Liesbet Dirven, bodemwetenschapper van het RIVM, vond de verklaringen plausibel en was onder de indruk van het niveau van de leerlingen.

Ook de andere wetenschappers reageerden erg enthousiast op de presentaties. ´Het is bijzonder om te zien, hoe zeer het wetenschappelijk onderzoek begint te leven voor de leerlingen als ze er zelf onderdeel van uitmaken´, vertelt Heleen ter Pelkwijk van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut). ´Dit is ook wat GLOBE zo bijzonder maakt´, meent Matthijs Begheyn van GLOBE. Het programma hoopt een bijdrage te leveren aan de bewustwording van leerlingen en docenten over ons leefmilieu en het belang van wetenschap.

Na alle presentaties spraken de ambassadeur van de Verenigde Staten mevrouw Hartog Levin en astronaut Steven Smith de leerlingen toe. Zij inspireerden de zaal door te schetsen wat het belang van wetenschappelijk onderzoek is voor onze toekomst en hoe het GLOBE programma daar een steentje aan bijdraagt. “Jullie zijn namelijk je eigen toekomst” aldus Steven Smith.

De spanning was flink opgebouwd, maar toen was het dan eindelijk zover. Wetenschapper Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit maakte namens alle wetenschappers bekend dat de Huizermaat uit Huizen hun meetgegevens het beste hebben geïnterpreteerd en gepresenteerd! Na een spannende dag keerden alle bezoekers tevreden huiswaarts.