Het RIVM heeft een bericht naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en gestuurd met informatie over hoe de zaken met betrekking tot ebola in Nederland geregeld zijn. De GGD kan deze informatie gebruiken om de huisartsen(posten) te informeren over ebola en hen daarbij te wijzen op de beschikbare informatie bij de NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging). Huisartsen worden geadviseerd de reisgeschiedenis van eventuele verdachte patiënten telefonisch uit te vragen. Indien de huisarts denkt aan een ebola-infectie, zal direct overleg met de betrokken GGD plaatsvinden.

De ebola-uitbraak in West-Afrika breidt zich momenteel gestaag uit. De kans op een importpatiënt uit Liberia, Sierra Leone, Guinee of Lagos (Nigeria) blijft echter klein. Toch is het mogelijk dat een patiënt, recentelijk teruggekeerd uit een gebied waar ebola heerst, zich meldt met symptomen passend bij ebola. Om geïnfecteerd te raken met het ebolavirus is direct contact met een ebola patiënt of zijn lichaamsvloeistoffen noodzakelijk. Het is cruciaal om een volledige reisanamnese af te nemen en in kaart te brengen in hoeverre er daadwerkelijk contact heeft plaatsgevonden met het ebolavirus. Huisartsen kunnen dit in een gesprek met de patiënt goed nagaan.

Mocht een huisarts een patiënt verdenken van een ebola-infectie, dan zal dit direct gemeld worden aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Afhankelijk van de situatie zal de GGD gepaste maatregelen nemen. GGD'en zijn 24 uur per dag bereikbaar voor medische professionals in hun regio. Indien nodig kan een .GGD ook altijd direct met het RIVM overleggen.