Aura Timen is per 1 juni door het College van Bestuur van de VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Responses to communicable diseases in global health’, met een aanstellingsomvang van 0,2 fte.

In de afgelopen decennia hebben bestaande en nieuwe besmettelijke ziekten hun impact op de wereldwijze gezondheid laten zien door uit te groeien tot wereldwijde noodsituaties. De  traditionele systemen voor de bestrijding van uitbraken en crises  worden steeds meer uitgedaagd en de internationale reactie hierop vraagt om een andere aanpak. Dit heeft onder andere te maken met de toegenomen mobiliteit van mensen en goederen, maar ook met veranderende percepties en communicatiemogelijkheden.

Het onderzoek van Aura Timen concentreert zich op de dynamiek van  infectieziektecrises en op het effect van de maatregelen die genomen worden voor individuen, risicogroepen en populaties.

CV

Aura Timen studeerde in 1995 af als arts aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze is geregistreerd als  geneeskundig specialist (Arts Maatschappij en Gezondheid/profiel  infectieziektebestrijding) bij de Artsenfederatie KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst).  Aura is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Outbreak Management: towards a model for the next crisis’. Ze heeft uitgebreide onderzoekservaring op het gebied van de bestrijding  van overdraagbare aandoeningen, zowel in Nederland als op internationaal niveau.  

Aura Timen is hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en neemt actief deel aan verschillende nationale en internationale netwerken. Zij is momenteel voorzitter van de Sectie Infectieziektebestrijding van de European Public Health Association ( EUPHA European Public Health Association (European Public Health Association)) en lid van het Adviesforum van het European Centre for Disease Prevention and Control ( ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)).