Het Europese project NanoReg is officieel van start gegaan. Dit project zal kennis en methoden leveren waarop Europese regels voor veiligheid van nanomaterialen worden gebaseerd. Het RIVM heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerp van dit project. Binnen NanoReg draagt het RIVM bij aan het praktisch toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis voor regelgeving en het ontwikkelen van methoden voor risicobeoordeling.

Er komen nog steeds nieuwe producten met nanomaterialen op de markt, zoals kleding, tennisrackets, verf en verpakkingsmaterialen. Op dit moment is er onvoldoende kennis om de veiligheid van deze materialen voor mens en milieu goed in te kunnen schatten. Er is behoefte aan een heldere invulling van de regelgeving om goed zicht op eventuele risico’s te krijgen.

Verbetering, versnelling, voorkomen

Het RIVM zal in dit project vooral bijdragen aan de vertaling van wetenschappelijke kennis naar kennis die nodig is om tot regelgeving te komen.

Ook draagt het RIVM bij aan het efficiënt en versneld verkrijgen van inzicht in de veiligheid van nanomaterialen. Dat is nodig omdat er nog geen duidelijkheid is over de veiligheid van verschillende soorten nanomaterialen. Het is belangrijk voor zowel producenten als consumenten dat dit inzicht snel en efficiënt wordt verkregen.

Nieuwe methoden

Daarnaast draagt het het RIVM bij aan de ontwikkeling van nieuwe methoden voor risicobeoordeling, die efficiënter zijn dan de bestaande methoden. Hierbij maken wij gebruik van onze kennis en ervaring op het gebied van risico-onderzoek.

Dit is nodig om te voorkomen dat er nog onzekerheden zijn over de veiligheid van een (nieuw) nanomateriaal als het op de markt komt. Samenwerking tussen ontwikkelaars, producenten, regelgevers en wetenschappers die daar onderbouwing voor kunnen geven, is hierbij essentieel.

Deelnemers

Binnen NanoReg werkt het RIVM samen met gelijksoortige Europese instituten zoals ANSES French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety), BfR Federal Institute for Risk Assessment (Federal Institute for Risk Assessment) en een breed scala aan Europese universitaire onderzoeksgroepen. Daar waar de onafhankelijke positie van het RIVM gewaarborgd blijft zal ook met belangrijke Europese producenten van nanomaterialen kennis en informatie worden gedeeld.