Op 22 december 2016 heeft de Gezondheidsraad een advies aan de minister aangeboden over de prenatale screening in Nederland. Hierin adviseert de commissie een landelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar opname in het programma van een echo vanaf 12 tot 14 weken zwangerschap.

Er wordt nog gewacht op een besluit van de minister hierover. Het ziet ernaar uit dat het besluit van de minister nog enige tijd op zich laat wachten, omdat dit thema controversieel is verklaard. Dit betekent dat een nieuw kabinet hierover een besluit moet nemen.

Tot er een besluit is genomen, is het niet toegestaan een 13 wekenecho uit te voeren, zoals beschreven in het advies van de Gezondheidsraad. Hiervoor is geen WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek)-vergunning afgegeven.

Daarnaast geldt nog steeds dat als een zwangere kiest voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) (TRIDENT-2) ze niet óók nog een nekplooi(NT)-meting krijgt aangeboden. Een NT-meting heeft bij de NIPT geen toegevoegde waarde voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom. De NIPT heeft een hogere sensitiviteit en specificiteit dan de combinatietest. Bovendien is er geen WBO-vergunning voor een losse NT-meting.