De vijf regionale screeningsorganisaties organiseren eind januari/begin februari informatiebijeenkomsten voor de coloscopiecentra en pathologielaboratoria die bij het bevolkingsonderzoek betrokken zijn.

Daarnaast organiseren en verzorgen de screeningsorganisaties in samenwerking met het NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap) en WDH Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen) DUO bijeenkomsten geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen en HA-assistentes. Deze bijeenkomsten nascholingen zijn vooral gericht op de praktische kant waar de huisartsenpraktijk mee te maken krijgt. Meer informatie over de bijeenkomsten hierover vindt u op de websites van de screeningsorganisaties.