Vanaf 1 januari 2011 is de registratie en beoordeling van mogelijke bijwerkingen van de inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma naar het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) overgegaan.

Dit besluit heeft de Minister van Volksgezondheid in 2010 genomen. Tot die tijd werden mogelijke bijwerkingen van inentingen door het RIVM geregistreerd en geëvalueerd. Deze evaluatie bestond o.a. uit de beoordeling of een opgetreden bijwerking al dan niet een verband heeft met de vaccinatie. Omdat het RIVM ook verantwoordelijk is voor de regie en uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma,  zou er een schijn van belangenverstrengeling kunnen worden gewekt. Daarom is besloten deze taak los te koppelen van het RIVM. Het consultatiebureau of de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zal mogelijke bijwerking na inenting melden bij Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen).

Meer informatie over Lareb vindt u onder 'Zie ook".