Het RIVM heeft de gezondheidseffecten van borstvoeding onderzocht op basis van wetenschappelijke studies. Het betreft een update van eerdere rapportages uit 2005 en 2007. Een groot deel van de nu gerapporteerde gezondheidseffecten komt overeen met de resultaten uit de vorige rapporten. Nieuw is dat moeders die borstvoeding hebben gegeven, waarschijnlijk minder vaak een hoge bloeddruk hebben. Het eerder beschreven beschermende effect van borstvoeding op eczeem bij kinderen is nu minder duidelijk.