Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en ouders hebben interesse in een aanpak voor gezonde kinderopvang; dit geldt ook voor de introductie van een speciaal vignet gezonde kinderopvang. Dat is de uitkomst van de Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang door het RIVM Centrum Gezond Leven, waarin onder andere gesprekken zijn gevoerd met medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, ouders van oudercommissies en stakeholders.

Uit de verkenning blijkt ook dat één aanpak voor zowel kinderdagopvang als voor peuterspeelzalen gewenst is, zeker met het oog op de huidige ontwikkelingen van de harmonisatie tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen. Bij de aanpak Gezonde Kinderopvang moet het in de toekomst mogelijk zijn ook een vignet Gezonde Kinderopvang te ontwikkelen. Op basis van de resultaten van de verkenning wordt aanbevolen een aanpak Gezonde Kinderopvang te ontwikkelen die kennis biedt over wat een Gezonde Kinderopvang is, informatie van relevante partners bij elkaar brengt en aansluit bij de aanpak Gezonde School. Ook moet de aanpak kinderopvangorganisaties helpen bij het opnemen van gezondheid in hun beleid, het verbeteren van huidige activiteiten rond signalering en doorverwijzing en educatie door middel van het aanbieden van (erkende) interventies.

De ontwikkeling van de aanpak Gezonde Kinderopvang, samen met veldpartijen, is inmiddels gestart.