Door de opheffing van het Nationaal Hepatitis Centrum (NHCNationaal hepatitis centrum) begin dit jaar verviel ook de toegang tot de door het NHC uitgegeven brochures. Om de toegankelijkheid van deze informatie te waarborgen heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in overleg met het NHC, een aantal brochures overgenomen.

De brochures die door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn overgenomen betreffen algemene informatie over hepatitis en arbogerelateerde informatie over vaccinatie en preventie bij mensen met een beroepsgebonden risico. Waar brochures in samenwerking met de Nederlandse Leverpatienten Vereniging (NLVNederlandse Leverpatienten Vereniging) zijn opgesteld, is dat ook vermeld. Brochures met patiƫntinformatie zijn overgenomen door de NLV.

De volgende brochures zijn nu op de RIVM-website gepubliceerd.

  1. Brochure Algemene informatie over hepatitis A
  2. Brochure Algemene informatie over hepatitis B
  3. Brochure Algemene informatie over hepatitis C
  4. Brochure Algemene informatie over hepatitis A-G
  5. Brochure hepatitis B-preventie
  6. Brochure Veldnorm vaccinatie hepatitis B
  7. Brochure Leidraad HBVhepatitis B virus-vaccinatie voor medewerkers met een beroepsgebonden risico.
  8. Brochure Risico-inventaristatie en evaluatie
  9. Brochure Hepatitis B-vaccinatie voor medewerkers in de gezondheidszorg
  10. Brochure Hepatitis B-vaccinatie voor studenten met een beroepsgebonden risico