Uit een recent onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)) blijkt dat Chlamydia abortus in Nederland wijdverspreid voorkomt op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydia abortus is een bacterie die van dier op mens kan overgaan. Deskundigen op het gebied van dier- en mensenziekten hebben naar aanleiding van deze gegevens het risico van Chlamydia abortus voor de mens besproken.

Het gevaar van deze bacterie is alleen aanwezig voor beroepsgroepen die met besmette dieren of dierlijke materialen in aanraking komen. Vooral voor zwangere vrouwen die contact hebben met besmette dieren kan de ziekte risicovol zijn. Chlamydia abortus kan bij hen ernstige ziekte en een miskraam veroorzaken.

Chlamydia abortus

Het onderzoek van de GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren) heeft bij 70% van de melkleverende schapen- en geitenbedrijven aanwijzingen voor een infectie aangetoond. Dit was aanleiding voor het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM (RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding)) om een deskundigenberaad te houden. Daar is onder meer besproken of Chlamydia abortus een gevaar is voor de volksgezondheid. De deskundigen geven aan dat er nog veel onbekend is over deze bacterie en dat meer onderzoek nodig is. Desondanks is voldoende bekend om een algemene inschatting van het risico van Chlamydia abortus te geven.

Zwangere vrouwen

Op basis van de kennis die nu beschikbaar is, wordt het gevaar voor de volksgezondheid verwaarloosbaar geacht. Mensen die beroepsmatig in aanraking komen met dieren of dierlijke materialen lopen een klein risico een infectie op te lopen. Dit geldt met name voor zwangere vrouwen omdat bekend is dat de bacterie bij hen incidenteel ernstige ziekte kan veroorzaken met soms een miskraam of sterfte van het kind. De nieuwe gegevens leiden niet tot nieuwe adviezen. Het RIVM adviseert zwangere vrouwen al langere tijd om vooral tijdens het lammerseizoen niet in stallen van schapen- en geitenbedrijven te komen. Niet alleen Chlamydia abortus maar ook andere verwekkers die bij kleine herkauwers abortus kunnen veroorzaken, vormen een risico op besmetting bij de mens. Voorbeelden hiervan zijn Coxiella burnetii (verwekker van Q-koorts), toxoplasma en listeria.