De meeste bewoners van nieuwbouwwoningen in Nederland krijgen van drinkwaterbedrijven informatie over een maatregel die de kwaliteit van het drinkwater waarborgt. De boodschap is eenduidig, namelijk een doorstroomadvies gedurende de eerste drie maanden nadat de woning is betrokken. Dit blijkt uit een onderzoek dat RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van de VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu)-Inspectie.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.