Bij het RIVM is woensdagavond 8 augustus jl. een computervirus aangetroffen, dat niet was ontdekt door de reguliere virusscanners. Als grote organisatie met ruim 1500 medewerkers beschikt het RIVM over grote hoeveelheden bestanden die op verschillende netwerkschijven zijn opgeslagen. Het RIVM heeft het probleem inmiddels onder controle, waarbij de nazorgfase nog de nodige aandacht vraagt. Slechts een zeer beperkt aantal interne bestanden zijn besmet door het computervirus. De website www.rivm.nl is niet met het virus besmet en kan gewoon worden bezocht.

Het computervirus is gedetecteerd op twee pc’s, die meteen zijn afgesloten. Daarmee is de bron van de infectie geïsoleerd. De medewerkers van het RIVM konden vandaag gewoon doorwerken. Wel is hen gevraagd preventieve maatregelen te treffen door geen onbekende websites te bezoeken, bestanden niet te openen als de extensie onbekend is en de pc af te sluiten na gebruik. Zij ontvangen regelmatig een update van de situatie.

Hoewel de kans klein is, adviseert het RIVM als preventieve maatregel om e-mail van het RIVM met bestanden eindigend op .scr niet te openen, maar weg te gooien. Het gaat hierbij alleen om de mail die is ontvangen op woensdag 8 augustus jl.

 In overleg met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC Nationaal Cyber Security Centrum (Nationaal Cyber Security Centrum)) wordt bekeken hoe het virus is binnengekomen. Inmiddels detecteren de virusscanners het huidige computervirus wel. Het is zeer waarschijnlijk dat er een relatie is met de virussen waarmee verschillende gemeenten en organisaties sinds afgelopen dagen te kampen hebben.