De gemiddelde concentraties fijn stof en stikstofdioxide waren in 2012 lager dan in de jaren daarvoor. Toch wordt op ongeveer de helft van de meetlocaties in drukke straten nog niet voldaan aan de norm van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht.

Deze norm is in Europa in 2010 ingegaan. Nederland heeft tot 2015 uitstel om op alle locaties aan de grenswaarde te voldoen. Dit blijkt uit de nieuwste trendanalyse van meetstations van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond).

Dossier fijn stof

Luchtkwaliteit is een onderwerp waarvoor brede belangstelling is. Dit richt zich met name op fijn stof. Het RIVM heeft recentelijk haar website over het onderwerp fijn stof  geactualiseerd.  Hierin is kennis over onder meer samenstelling, bronnen, beleid en gezondheidseffecten van fijn stof samengebracht. Het ‘Dossier Fijn stof’ geeft een gedetailleerd overzicht van de laatste stand van zaken op het gebied van fijn stof.

Naar de trendanalyse