De rekenmethodiek beschrijft de scenario’s waarmee de risico's van een LNG Liquefied Natural Gas (Liquefied Natural Gas)-tankstation worden bepaald. De scenario’s hebben onder meer betrekking op de opslag en verlading van LNG.