Met het bevolkingsonderzoek darmkanker kan (dikke) darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar.

Het bevolkingsonderzoek wordt in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en onder regie van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek uitgevoerd door vijf regionale screeningsorganisaties. Zij beheren specifieke data met betrekking tot deelname aan en resultaten van het bevolkingsonderzoek. Deze data zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Een aantal momenten per jaar is er de mogelijkheid data-aanvragen in te dienen.
Deze mogelijkheid is er nu van 15 april t/m 14 juni 2019.
Lees meer