Transmannen en transvrouwen die op basis van lichamelijke kenmerken en leeftijd in aanmerking komen voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker en/of baarmoederhalskanker, kunnen hieraan (blijven) deelnemen. Dit leest u in het document 'Bevolkingsonderzoek voor transgenders', dat is opgesteld naar aanleiding van een wetswijziging van 1 juli 2014.

De wetswijziging die op 1 juli 2014 in werking is getreden, maakt het makkelijker om in de geboorteakte de vermelding van het geslacht te wijzigen. De duurzame overtuiging tot het andere geslacht te behoren is voldoende voor het aanpassen van het geslacht in de geboorteakte; er hoeft dus geen geslachtsaanpassende chirurgie meer plaats te vinden. Een wijziging van vermelding van het geslacht in de geboorteakte, en daarmee in de BasisRegistratie Personen, heeft ook gevolgen voor het wel of niet ontvangen van uitnodigingen voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker. Zo ontvangt bijvoorbeeld een transman in principe geen uitnodigingen meer, terwijl hij nog wel in aanmerking kan komen voor de bevolkingsonderzoeken. Deelnemen is dan alsnog mogelijk.

In het document bevolkingsonderzoeken naar transgenders leest u hoe de deelname aan de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker voor transgenders geregeld is.