Het RIVM gaat samenwerken met het ministerie van Defensie. Vandaag ondertekenden de Hoogste Medische Autoriteit (HMA) van Defensie, Brigade-generaal arts J. de Graaf, en de Directeur Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), prof professor (professor). dr. A.N. van der Zande een alliantie.

Het RIVM gaat voor het Centrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid)), dat valt onder Defensie, epidemiologisch onderzoek uitvoeren en werken aan projecten gericht op de bescherming en gezondheid van militairen (Force Health Protection). Ook kan het RIVM gevraagd worden chemische-, (micro)biologische-, en stralingrisico’s te beoordelen op gezondheidseffecten voor militairen.

Daarnaast biedt de samenwerking kansen voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Het CEAG is expert op het gebied van mogelijke gezondheidseffecten van uitzending zoals werken met straling en giftige stoffen. Het RIVM kan het CEAG helpen bij het uitbreiden van het kennisdomein.