Naar aanleiding van hoofdstuk 10 Reiniging en desinfectie van de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) voor de ziekenhuizen constateert de WIP dat er na vaststelling van de definitieve richtlijn nog veel discussie gaande is over de noodzakelijkheid van einddesinfectie bij bepaalde groepen Enterobacteriaceae en over de praktische uitvoerbaarheid van einddesinfectie op zaal.


Deze discussie gaat de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) daarom opnieuw voeren en wel bij de revisie van de isolatierichtlijnen die komend jaar (2013-2014) gepland staat. De WIP is namelijk van mening dat aanbevelingen over schoonmaak en desinfectie van ruimten in de richtlijnen over de specifieke vormen van isolatie thuishoren.