In de werkgroep OVI is het belang besproken van een draaiboek voor de overgangsfase. Dit om de overgang van het huidige naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek goed te regelen voor alle stakeholders, én om te zorgen dat alle partijen weten wat van hen verwacht wordt.

Er worden begin 2016 twee sessies georganiseerd met de betrokken partijen om in samenspraak dit draaiboek op te stellen. Een onafhankelijke partij begeleidt dit proces. Het draaiboek wordt 'van en voor iedereen'. De volgende partijen zijn hierbij betrokken: screeningsorganisatie, ScreenIT, NVDA Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten (Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten), NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVVP Nederlandse Vereniging voor Pathologie (Nederlandse Vereniging voor Pathologie), VAP Vereniging Analisten Pathologie (Vereniging Analisten Pathologie), Stichting PALGA Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) en het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek). Elke partij is gevraagd maximaal 2 leden aan te leveren voor deze sessies.