Het nemen van één trekje van de shisha-pen zorgt bij de meeste mensen voor een droge keel en hoesten. Effecten na langdurig gebruik kunnen aan de hand van de beschikbare gegevens niet worden ingeschat. Daarvoor moet eerst onderzoek gedaan worden naar hoe consumenten de shisha-pen precies gebruiken. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM.

Een shisha-pen is een elektronische waterpijp, in de vorm van een pen en verkrijgbaar in allerlei kleuren en smaken. Enkele weken geleden ontstond ophef over de shisha-pen, omdat veel jonge kinderen de pen zouden gebruiken als oefensigaret, die de drempel voor het roken van tabakswaar zou verlagen. Om de mogelijke risico’s in kaart te brengen, heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM gevraagd de productveiligheid van de pen te analyseren.

Het RIVM concludeert op basis van een eigen analyse en literatuuronderzoek dat bij gebruik van de pen de stoffen propyleenglycol en glycerol worden geïnhaleerd, wat leidt tot blootstelling van luchtwegen en longen. Eén trekje van de shishapen is voldoende om de luchtwegen te irriteren (droge keel, hoesten). Bij ratten die langdurig worden blootgesteld aan propyleenglycol treedt verdikking van het luchtwegepitheel en verhoging van de slijmproductie in de luchtwegen op. Of dit ook bij consumenten optreedt, kan niet worden ingeschat. Vooral omdat nog onbekend is of en hoe consumenten de shisha-pen langdurig gebruiken.