Het RIVM publiceert vandaag het Infectieziekten Bulletin met het thema Ebola. Nederland heeft zich tijdens de uitbraak voorbereid op de opvang van patiënten en bijgedragen aan de coördinatie en bestrijding in West Afrika. Uit de persoonlijke ervaringen, in Nederland en West Afrika, blijkt de complexiteit en impact van deze uitbraak. 

Voorbereiding op mogelijke patiënten in Nederland

De voorbereidingen in Nederland hebben zich gericht op de opvang en behandeling van mogelijke ebolapatiënten. Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor diagnostiek en behandeling, maar ook voor schoonmaak en desinfectie. Diverse organisaties hebben praktijkervaring opgedaan met beoordeling, vervoer en verzorging van mogelijke patiënten. Er is 1 ebolapatiënt uit Nigeria in Nederland verpleegd. De ervaringen in Nederland worden beschreven in de bijdragen van o.a. ziekenhuizen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en het RIVM. 

Hulpverlening door professionals in West Afrika 

Het beroep op de internationale gemeenschap om hulp aan West-Afrika heeft vanuit Nederland geleid tot inzet van mobiele laboratoria in Liberia, Sierra Leone en Guinee. Nederlandse professionals en hulpverleners hebben onder moeilijke omstandigheden hun bijdrage geleverd aan de bestrijding van ebola. De gepubliceerde ervaringsverhalen geven een schrijnend beeld van de impact van de ebolauitbraak op de getroffen landen. 

Behandeling en ontwikkeling van vaccins

De omvang van de uitbraak heeft de ontwikkeling van vaccins in een stroomversnelling gebracht. Een wetenschappelijk artikel geeft een overzicht over de mogelijke vaccins en de fase van ontwikkeling. Er zijn belangrijke stappen gezet in het onderzoek naar de effectiviteit van vaccins, maar er is nog een weg te gaan. 

Organisatie en coördinatie 

Nederland heeft ook internationaal bijgedragen aan de coordinatie van deze uitbraak. Bijdragen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse ambassade in Ghana en het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding geven daarvan een overzicht.

Over het Infectieziekten Bulletin

Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk. Het Infectieziekten Bulletin verschijnt 10 maal per jaar online en wordt via een nieuwsbrief onder de lezers verspreid. U kunt zich aanmelden voor de e-mailattendering op het Infectieziekten Bulletin.