De ervaringen van REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) registranten zijn verzameld via een onderzoek uitgevoerd door ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) (Europees Agentschap voor chemische stoffen). De resultaten bevatten waardevolle informatie voor de komende registratiedeadline in 2013. Zowel voor toekomstige registranten als voor ECHA.

In juli 2011 heeft ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) een enquête gehouden onder registranten die succesvol een stof hebben geregistreerd. Het doel van de enquête was om te leren van de ervaringen van bedrijven in het voorbereiden en indienen van registraties. Daarnaast moest het onderzoek ook inzicht geven in de manier waarop ECHA haar diensten richting toekomstige registranten kan verbeteren.

De resultaten van het onderzoek bevatten een aantal interessante bevindingen:

  • 40% van de bedrijven heeft hun dossier in samenwerking met consultants voorbereid. Volgens de bedrijven zijn de belangrijkste redenen voor het uitbesteden van werk aan consultants een tekort aan capaciteit in de bedrijven zelf en de wens om de administratieve lasten in het bedrijf zo laag mogelijk te houden
  • volgens de respondenten zijn ze veel geld kwijt aan registratievergoedingen, het vergaren van de benodigde informatie en het inhuren van adviseurs
  • bij de voorbereiding van de registraties is kennis van de Engelse taal zeer belangrijk omdat dit de taal is die hoofdzakelijk wordt gebruikt in de SIEF informatie-uitwisselings forum (informatie-uitwisselings forum)'s
  • het zo snel mogelijk aanwijzen van een hoofdregistrant en het trainen van het personeel in REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) en de registratieprocedures is essentieel
  • een kwart van de respondenten was niet tevreden over diensten van de nationale helpdesks en de helpdesk van ECHA.

Voor meer ervaringen van succesvolle REACH registranten raadpleeg het rapport van ECHA.