Het RIVM start op 2 oktober een onderzoek naar ervaringen met geluid en trillingen van mensen die langs het spoor wonen. Hiervoor worden vijftienduizend mensen die binnen 300 meter van het spoor wonen schriftelijk uitgenodigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd, als voorbereiding op de eventuele uitbreiding van de bestaande regelgeving voor geluid en trillingen langs het spoor.

Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van treinen voor omwonenden zijn schaars. In Nederland is nog nooit een landelijk onderzoek gedaan naar de effecten van wonen langs het spoor. Door het intensievere treinverkeer en de komst van de HSL is de behoefte aan dergelijk onderzoek toegenomen. Ook is de maatschappelijke aandacht voor de effecten van treinverkeer de laatste jaren gegroeid.

Het is uit onderzoek bekend dat een combinatie van trillingen en geluid veroorzaakt door treinen kan leiden tot hinder, maar of dat in Nederland het geval is, is niet onderzocht.

De mate waarin trillingen in huis worden ervaren is onder andere afhankelijk van bouwtechnische aspecten, zoals het type vloer en het bodemtype waar de woning op staat. Ook spelen zaken zoals aandacht in de media voor het onderwerp en individuele gevoeligheid voor trillingen een rol. Verder kan de verhouding tussen het aantal goederen- en reizigerstreinen dat voorbijkomt en de verwachting die mensen hebben over toekomstig treinverkeer van belang zijn bij de beleving.

Om de hoogte van een norm voor trillingen te kunnen bepalen, is gedegen onderzoek nodig. Het RIVM is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd een programma op te stellen dat bouwstenen moet opleveren voor verdere regelgeving. Het nieuwe onderzoek maakt daar deel van uit en bestaat uit een online enquête. De deelnemers ontvangen hiervoor een unieke code per woonadres. Onder de deelnemers worden 30 cadeaubonnen ter waarde van 50 euro verloot.