Het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) heeft samen met een delegatie van de screeningsorganisaties en het LRCB National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening (National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening) het European Congres of Radiology bezocht, dat van 2 t/m 5 maart 2016 plaats vond in Wenen. Het belangrijkste doel van het bezoek was om meer inzicht te verkrijgen in het aanbod van de verschillende leveranciers van mammografen, PACS (beeldenuitwisseling en opslag), en beoordelingsstations.