Vanaf 2001 worden gegevens van patiënten met een hivhumaan immunodeficientievirus-infectie in zorg bij een hiv-behandelcentrum verzameld, ingevoerd, beoordeeld op kwaliteit en geanalyseerd door de Stichting Hivhumaan immunodeficientievirus Monitoring (SHMthe HIV Monitoring and HIV Treatment Centres Foundation).

Namens het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CIbCentrum Infectieziektebestrijding door middel van een instellingssubsidie de werkzaamheden van de SHMthe HIV Monitoring and HIV Treatment Centres Foundation. Deze subsidie vormt de grootste financieringsbron van de SHM.

Berenschot heeft in opdracht van het CIb de SHM geevalueerd. De onderzoeksvragen richtten zich op het doel, de gebruikers, de uitvoering, de financiering en de mogelijke uitbreiding van de monitoring met mono-infecties hepatitis B en C. Het doel was om het beeld van de SHM zo objectief en compleet mogelijk te maken.

Naar het evaluatierapport Stichting Hiv Monitoring.