Speciaal ten behoeve van de ondernemers in het MKB midden- en kleinbedrijf (midden- en kleinbedrijf) heeft Engeland een Handleiding opgesteld met betrekking tot een van de meeste belangrijke onderdelen van REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals): de Autorisatieprocedure.

Deze tekst - alsmede de toelichting erop - is vertaald en bewerkt in het Nederlands.