Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker staat het principe van de geïnformeerde keuze centraal. Een genodigde beslist zelf of hij wel of niet deelneemt aan het bevolkingsonderzoek. Om die beslissing te ondersteunen, heeft het RIVM een aantal films ontwikkeld.

Verschillende mensen vertellen over hun keuzes en ervaringen met het bevolkingsonderzoek. Een huisarts, maag-darm-leverarts en een onderzoeker vertellen daarnaast over de achtergrond van het bevolkingsonderzoek en de voor- en nadelen ervan.

Bekijk de films.