De folders over het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn verkrijgbaar in vier verschillende talen: Nederlands, Turks, Arabisch en Engels.

De folder ‘Bevolkingsonderzoek darmkanker’ geeft algemene informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het beschrijft stap voor stap wat het bevolkingsonderzoek inhoud en wat dit voor genodigden kan betekenen. De folder maakt deel uit van het uitnodigingspakket dat iedereen die voor het bevolkingsonderzoek in aanmerking komt per post toegestuurd krijgt. De folder wordt alleen in het Nederlands toegestuurd. Via deze website zijn de vertalingen beschikbaar. De folder is er in het Engels, Turks en Arabisch. De folder is een uitgave voor de pilot van het bevolkingsonderzoek darmkanker in de regio Zuid-West.

De folder ‘Als er bloed in uw ontlasting is gevonden’, ontvangen alleen deelnemers aan het bevolkingsonderzoek bij wie vervolgonderzoek nodig is. Ook deze folder wordt alleen in het Nederlands toegestuurd. De vertaalde versies zijn te vinden op deze website.

De gebruiksaanwijzing van de ontlastingstest is ook in verschillende talen beschikbaar. In de gebruiksaanwijzing staat stap voor stap vermeld hoe u de test uitvoert.