Onderzoekers van het RIVM hebben geen verband gevonden tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel (voorheen Corus en Hoogovens) en het gebruik van medicatie tussen 2006 en 2010 in de IJmond.

Aanleiding waren zorgen van omwonenden over de invloed van luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel op hun gezondheid. Het gebruik van medicatie is één van de indicatoren voor gezondheidseffecten door luchtverontreiniging. Er werd geen duidelijk verband gevonden tussen de uitstoot van de basismetaalindustrie en het medicijngebruik.

Het onderzoek richtte zich op bloeddrukverlagende medicatie door volwassenen en luchtwegmedicatie door volwassenen en jongeren in alle postcodegebieden in de IJmond en deels daarbuiten.

Eerder onderzoek

Eerder RIVM-onderzoek wees uit dat de bijdrage van Tata Steel aan de fijnstofniveaus in de lucht zou kunnen leiden tot een lichte verhoging van gezondheidsklachten. Ook bleek eerder dat er zich in de IJmond relatief meer gevallen van longkanker voordeden, maar het bleek niet mogelijk om deze zonder meer aan de uitstoot van Tata Steel toe te schrijven.

Vervolgtraject

Het onderzoek maakt deel uit van een monitoringsprogramma waarin periodiek naar de effecten van de luchtkwaliteit in de IJmond wordt gekeken. Naast het RIVM verzorgt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Kennemerland een onderdeel van het programma. In het vervolgtraject monitoren het RIVM en GGD Kennemerland in welke mate de maatregelen die Tata Steel heeft genomen om de uitstoot van fijn stof terug te dringen invloed hebben op de gezondheid van de bewoners.