Onderzoekers van het RIVM hebben geen verband gevonden tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel (voorheen Corus en Hoogovens) en het gebruik van medicatie tussen 2006 en 2010 in de IJmond.