Blootstelling aan resten (residuen) van gewasbeschermingsmiddelen die zijn aangetroffen in cannabismonsters leveren geen extra gezondheidsrisico op voor de gebruiker naast de bestaande risico’s van gebruik van cannabis. Dit concludeert het RIVM in een informatiebrochure ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in cannabis - Extra risico voor de gebruiker?’. De nadruk in deze informatiebrochure ligt op het extra risico, omdat het gebruik van cannabis niet zonder risico’s is.

Bij de illegale teelt van cannabis worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit zijn bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het bestrijden van schimmels, insecten en onkruiden. Op consumptiegewassen kunnen resten van gewasbeschermingsmiddelen achterblijven die bij consumptie terecht komen in het menselijk lichaam. Ook op cannabis zijn resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen.

Verschillende blootstellingsroutes

Cannabis wordt op verschillende manieren gebruikt, waardoor de blootstelling aan resten van gewasbeschermingsmiddelen kan verschillen. In dit onderzoek is uitgegaan van inhalatoire blootstelling via roken en verdampen en orale blootstelling via toevoeging aan voedsel. Verreweg de meeste cannabisgebruikers roken cannabis in joints met tabak. Bij consumptie via roken verbranden de cannabis en de resten van gewasbeschermingsmiddelen en komen via de rook in aanraking met het luchtwegstelsel. Cannabis kan ook worden gedampt via vaporizers en e-sigaretten. Hierbij komen resten van gewasbeschermingsmiddelen in de damp terecht en worden geïnhaleerd. Daarnaast wordt cannabis gegeten en gedronken. Hierbij komen de resten van gewasbeschermingsmiddelen in het maag-darmkanaal terecht.

In deze informatiebrochure beschrijft het RIVM de resultaten van een risicobeoordeling op de gehaltes van resten van gewasbeschermingsmiddelen op 79 marktmonsters van cannabis die in verschillende studies gepubliceerd zijn. Hierbij is uitgegaan van het meest kritische scenario, waarbij 100% van de gemeten resten van gewasbeschermingsmiddelen op cannabis wordt opgenomen in het lichaam van een frequent cannabisgebruiker via roken, dampen of via toevoeging aan voedsel.