Op 27 augustus 2015 heeft een incident plaatsgevonden met een koolfilter bij de uraniumverrijkingsfabriek URENCO. Via de dakventilatie is daarbij uranium in de buitenlucht vrijgekomen. Het is niet aannemelijk dat de besmetting buiten het URENCO-terrein is gekomen. Daarom zijn omwonenden niet blootgesteld aan de besmetting en levert deze geen extra risico voor de gezondheid van de omwonenden.

 Het RIVM heeft metingen van URENCO geverifieerd en zelf metingen uitgevoerd. Er zijn verschillende scenario‚Äôs onderzocht. Die geven schattingen voor hoeveel uranium er kan zijn vrijgekomen, uiteenlopend van minimaal 0,4 tot maximaal 40 gram uranium, met 6 gram als meest waarschijnlijke waarde. Als in de worst case-situatie daadwerkelijk de maximale schatting van 40 gram zou zijn vrijgekomen, dan zou dat 1,5 procent van de vergunde jaarlimiet betekenen. In werkelijkheid zal het minder zijn geweest.

De zuidwestenwind tijdens het incident heeft de lozing in de lengterichting van het dak vervoerd. Ongeveer tien meter vanaf de ventilatiepijp is geen radioactiviteit meer aangetroffen op het dak. Zeer waarschijnlijk zijn de uraniumdeeltjes niet verder gekomen dan deze tien meter.