Uit het RIVM rapport ‘Tuberculose in Nederland 2014’ blijkt dat er vorig jaar bij 823 mensen tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) is vastgesteld. Dat zijn 21 patiënten minder dan in 2013. Op basis van de continue surveillance van de tbc-situatie in Nederland wordt ook in 2015 geen toename verwacht. Ondanks de grotere stroom van migranten.

Het aantal tbc Tuberculose (Tuberculose)-patiënten in Nederland is onder meer afhankelijk van de instroom van immigranten en asielzoekers. In Syrië, waar nu de meeste asielzoekers vandaan komen, kom tuberculose niet veel meer voor dan in Nederland. Daarom heeft de instroom uit dit land geen effect op het aantal tbc-patiënten in Nederland.  Asielzoekers en immigranten uit landen waar tbc wel veel voorkomt, worden bij binnenkomst in Nederland gescreend op de ziekte.

Vorig jaar was bijna driekwart van het totale aantal tbc-patiënten in Nederland geboren in het buitenland. De grootste groep patiënten was, net als de jaren daarvoor, afkomstig uit Somalië (105), gevolgd door Marokko (82) en Eritrea (53). Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport Tuberculose in Nederland van het RIVM dat wordt samengesteld op basis van continue surveillance.

Daling aantal tbc-patiënten zet zich voort

In 2014 zijn er in Nederland voor het eerst minder dan 5 tbc-patiënten per 100.000 inwoners geregistreerd. In het totaal is er bij 823 mensen tbc vastgesteld. Dat is bijna 3% minder dan in 2013. Toen werden er 844 patiënten gemeld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) rapporteerde onlangs over de tbc-situatie in de wereld. Vorig jaar werden slechts 6 miljoen van de geschatte 9,6 miljoen mensen met tbc geregistreerd en aan de WHO gemeld. Er stierven naar schatting 1,5 miljoen mensen aan de ziekte. Door effectieve opsporing en behandeling is het aantal mensen met tbc dat overlijdt sinds 1990 met 47% afgenomen.