Het geluidmonitoringprogramma registreert elk jaar ontwikkelingen in omgevingsgeluid door wegverkeer, railverkeer en luchtvaart. Voor 2007 geldt dat de geluidsbelasting bij de A12 bij Voorburg is afgenomen, op de A10-West bij Amsterdam daarentegen is meer geluidbelasting gemeten dan het jaar ervoor.

A12 bij Voorburg

De geluidbelasting bij de A12 bij Voorburg is in 2007 afgenomen. Dat komt door twee maatregelen: een verlaagde snelheid en een dubbellaags zeer open asfaltbeton (DZOAB dubbellaags zeer open asfaltbeton (dubbellaags zeer open asfaltbeton))-deklaag. Vooral de laatste maatregel is effectief gebleken. Deze locatie is voor het eerst in de Geluidmonitor meegenomen op basis van metingen sinds juli 2005. De snelheid is in november 2005 verlaagd; de DZOAB-laag is in september 2007 aangelegd.

A10-West bij Amsterdam

Op de A10-West bij Amsterdam daarentegen is in 2007 1 decibel meer geluidbelasting gemeten dan het jaar ervoor. In 2006 was al gebleken dat de geluidreducerende werking van het DZOAB op deze locatie vrijwel is verdwenen. Oorzaak is waarschijnlijk de vervuiling en slijtage van dit poreuze wegdek. Het DZOAB ligt op deze locatie sinds 2001.

Overige meetlokaties

Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de RIVM-Geluidmonitor van 2007 en deels 2008. Het geluidmonitoringprogramma bestaat sinds 1999 en registreert ontwikkelingen in omgevingsgeluid door wegverkeer, railverkeer en luchtvaart. Voor wegverkeersgeluid zijn in 2007 metingen verricht langs de A2 bij Breukelen, de A10-West bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 in Zeeland. Voor railverkeer is gebruikgemaakt van meetresultaten uit 2007 bij Esch, Bussum, Willemsdorp en Hakkelaarsbrug. Het Kenniscentrum Spoorweggeluid van ProRail heeft deze resultaten beschikbaar gesteld. Tot slot zijn de resultaten toegevoegd van steekproefmetingen die in 2008 zijn uitgevoerd op de Amsterdamsestraatweg te Utrecht.