Het Geluidsadvies Schoolfeesten is toegevoegd aan de toolkit Gehoorschadepreventie. Dit advies is ontwikkeld door de Nationale Hoorstichting en is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het organiseren van een gehoorvriendelijk schoolfeest.

Het advies bestaat onder andere uit het hanteren van een geluidslimiet van 88 decibel en het beschikbaar stellen van goede gehoorbescherming.

Het advies is bedoeld voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). Basisscholen dienen het geluidsadvies na te leven om in aanmerking te komen voor het vignet Gezonde School.

Voor meer informatie over het geluidsadvies kunt u contact opnemen met Lisanne de Regt: regt@hoorstichting.nl.

Toolkits publiekscommunicatie

De informatie in de toolkits voor publiekscommunicatie is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over ziekte en zorg. De inhoud van de toolkits bestaat uit kant-en-klare voorlichtingsproducten en/of halffabricaten. De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.