Het RIVM heeft op alle locaties waar door Milieudefensie in 2013 stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) concentraties gemeten zijn, deze concentraties ook berekend. De gemeten en berekende NO2 concentraties blijken dicht bij elkaar te liggen. Vooral op locaties met alleen maar achtergrondconcentraties en snelwegbijdragen zijn de verschillen tussen gemeten en berekende concentraties klein.

Voor deze berekeningen zijn de officiële Nederlandse standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit en de verkeersgegevens uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gebruikt.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Op de locaties waar ook lokaal verkeer in de straat in rekening is gebracht, liggen de berekeningen bij hogere concentraties iets lager dan de metingen. Deels is dit het gevolg van bekende onvolkomenheden in de beschikbare invoer. Voor de berekeningen is uitgegaan van de openbare verkeerscijfers uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit uit 2013 voor het jaar 2012.

Het is dus mogelijk dat daar nog onvolkomenheden in zitten die in de update van 2014 door de wegbeheerders zijn gecorrigeerd. Pas nadat de officiële cijfers voor 2013 openbaar worden gemaakt, naar verwachting in december 2014, is het mogelijk om in detail op specifieke locaties op overeenkomsten en verschillen in metingen en berekeningen in te gaan.

Eerdere studies

De resultaten van de vergelijking van metingen en berekeningen liggen in lijn met die in eerdere studies van het RIVM. In de loop van 2014 gaat het RIVM de vergelijking van in 2010 en 2011 gemeten en berekende concentraties uitbreiden met nieuwe resultaten uit 2012 en 2013. De resultaten van de metingen van Milieudefensie zullen bij die uitbreiding en analyse worden meegenomen. Op basis van alle dan beschikbare gegevens zullen de conclusies en aanbevelingen van het RIVM in de meet-reken vergelijking uit 2013 worden geactualiseerd.