Uit het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland’ (verslagjaar 2014) blijkt eens temeer de grote inzet van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en consultatiebureaus voor de volksgezondheid. Zo ligt bij kinderen de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99%. 95% van de zuigelingen, geboren op of na 1 augustus 2011, werd tegen hepatitis B gevaccineerd.

Ook in Caribisch Nederland is de vaccinatiegraad voor DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio), BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond), en pneumokokken onder zuigelingen hoog (90-100%). Het deel van de zuigelingen dat de eerste DKTP-vaccinatie op tijd krijgt, is verder gestegen van 85% naar 88%.

Het is belangrijk dat de inspanningen van de Jeugdgezondheidszorg met kracht worden voortgezet. Allereerst voor een goede bescherming op individueel niveau. Daarnaast is groepsimmuniteit belangrijk voor de bescherming van kinderen die nog te jong zijn voor vaccinatie.

Mazelenepidemie ondanks hoge vaccinatiegraad

De recente mazelenepidemie illustreert de kwetsbaarheid van Nederland voor ziekten als mazelen en polio. Om groepsimmuniteit tegen mazelen te creëren, is een vaccinatiegraad van minimaal 95% nodig voor beide BMR-vaccinaties. Met de tweede BMR-vaccinatie voor 9-jarigen (92%) wordt dit nog niet bereikt. De mazelenepidemie werd overigens niet veroorzaakt door een te lage vaccinatiegraad in de hele bevolking, maar door een te lage vaccinatiegraad bij groepen principiële vaccinatieweigeraars.

Winst

De deelname aan de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker blijft met 59% nog aan de lage kant. Daar valt nog winst te behalen. Daarnaast is de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma lager naarmate kinderen ouder worden: onder zuigelingen is de deelname 95-96%, onder kleuters 94-95% en onder schoolkinderen 92-93%.

Het RIVM doet er zoveel mogelijk aan om de uitvoeringsinstanties én ouders goed voor te lichten over het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast worden de veiligheid en effectiviteit van het programma en het vaccinatieschema continue geëvalueerd. Zo is onlangs het schema aangepast voor pneumokokken (van drie plus één naar twee plus één) en voor HPV (van drie naar twee prikmomenten).