Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek 'Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers' van Renske Eilers. Ouderen zijn het meest positief over pneumokokkenvaccinatie. Bijna 70 procent geeft aan bereid te zijn zich hier tegen te vaccineren.

Renske Eilers promoveert 7 juni en laat in haar promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50-plussers’ zien hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het gezond ouder worden van 50-plussers door middel van vaccinatie. Een vaccinatieprogramma slaagt alleen als men ook bereid is zich te laten vaccineren. Eén van de belangrijkste vragen van het proefschrift is welke factoren voor 50-plussers meespelen om zich wel of niet te laten vaccineren. En welke vaccinaties het meeste draagvlak zouden hebben.

Het aantal 50-plussers in de samenleving neemt toe. Door natuurlijke veroudering van het afweersysteem zijn zij vatbaarder voor infecties. Vaccinatie van 50-plussers zou niet alleen de ziektelast maar ook de gezondheidskosten doen dalen. Renske Eilers onderzocht welke vaccins een bijdrage zouden kunnen leveren aan het ‘gezond ouder worden’. Daaruit blijkt dat een effectieve vaccinatie tegen pneumokokken prioriteit verdient. De grootse ziektelast werd in de periode tussen 2010 en 2013 veroorzaakt door pneumokokken, gevolgd door griep. De ziektelast van gordelroos en kinkhoest is relatief lager.

Een vaccinatieprogramma slaagt alleen als men ook bereid is zich te laten vaccineren. Een van de belangrijkste vragen van het proefschrift is dan ook welke factoren voor 50-plussers meespelen om zich wel of niet te laten vaccineren. Daarbij werden een hoge sterftekans, hoge vatbaarheid en hoge werkzaamheid van het vaccin belangrijk gevonden. Persoonlijke factoren die invloed hebben zijn leeftijd, de gezondheidsscore van de respondent zelf en het accepteren van de griepvaccinatie.
Mensen boven de 65 bleken vaker geneigd te zijn om vaccins te accepteren, dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Met name ook wanneer zij het advies kregen van de huisarts zich te laten vaccineren. Naar schatting 68% van de 50-plussers is volgens Eilers bereid zich te laten vaccineren tegen pneumokokken. De Gezondheidsraad brengt naar verwachting eind dit jaar een advies uit over pneumokokkenvaccinatie voor ouderen.

Over Renske Eilers

Renske Eilers (1988) studeerde Health Science ( BSc bachelor of science (bachelor of science)) en Infectious diseases and Public Health aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij verrichtte haar promotieonderzoek binnen een samenwerkingsverband van de afdelingen Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het RIVM Centrum voor Infectiebestrijding. Het onderzoek werd betaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eilers werkt nu als wetenschappelijk medewerker bij het RIVM. De titel van haar proefschrift is: “In search of Healthy Ageing: The willingness of older adults to receive vaccination”.