Aanzienlijk minder ziektedagen en minder schoolverlaters. Dat zijn de resultaten van het project M@ZL. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) West-Brabant won daar vandaag de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) Innovatieprijs 2009 voor. M@ZL staat voor ‘Medische Advisering Zieke Leerling op het voortgezet onderwijs’ en heeft als doel meer grip te krijgen op ziekteverzuim onder leerlingen.