“Met de groei van de wereldbevolking neemt de vraag naar voedsel toe. Tegelijkertijd bestaat de noodzaak om milieubelasting door de landbouw terug te brengen. Dit betekent dat er kennis nodig is voor innovatie van de landbouwsector om een goede balans te vinden.” Dit zei directeur Milieu & Veiligheid Marcel van Raaij van het RIVM vandaag tijdens de opening van de conferentie ‘Land use and water quality’ in Den Haag.

Tijdens de conferentie zijn ongeveer 160 wetenschappers en beleidsmakers uit bijna 30 landen bijeen. Zij brengen ideeën in die bijdragen aan het verminderen van de impact van landbouw en grondgebruik op grond- en oppervlaktewater. De discussie vindt plaats op het grensvlak van wetenschap, management en beleid. Het RIVM organiseert het symposium met een aantal internationale partners.

Expertise van verschillende wetenschappers

Vanuit het RIVM brengen verschillende wetenschappers hun expertise voor het voetlicht. Zo wordt onderzoek gepresenteerd over de uitdagingen die Europese landen ondervinden bij het nastreven van hun milieudoelen. Ook is er aandacht voor de gevolgen van nitraat in oppervlaktewater.