Vanaf september start een grootschalig gezondheidsonderzoek onder personen van 19 jaar en ouder. Landelijk gaan de komende weken ruim driekwart miljoen vragenlijsten de deur uit met bijvoorbeeld vragen over ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging en psychische problemen. Alle GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en in Nederland voeren dit onderzoek uit. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het RIVM.

Samenwerking

In opdracht van de gemeenten wordt dit onderzoek eens in de vier jaar door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en uitgevoerd om inzicht te geven in het zorggebruik, de zorgbehoefte en de gezondheid van de bevolking. Door samenwerking met het RIVM en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) levert het onderzoek nu ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken. Om deze reden voeren vanaf 2012 alle GGD’en dit onderzoek gelijktijdig uit.  

Gezondheidsactiviteiten

Als basis voor beleidsplannen en bij het vaststellen van prioriteiten op het gebied van gezondheid hebben gemeenten, provincies en rijk inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers. De gegevens uit het onderzoek door de GGD’en vormen een belangrijke bron voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? Komen er in een bepaalde regio problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de gezondheid van de lokale bevolking te verbeteren.

Steekproef

Voor de steekproef selecteert de computer willekeurig de namen en adressen uit het bevolkingsregister. Deze personen krijgen van de GGD een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd. Zij kunnen de vragenlijst ook via het internet invullen. Door mee te doen aan dit gezondheidsonderzoek leveren ze samen een waardevolle bijdrage aan gezondheidsbeleid en activiteiten. Gezondheid is immers voor iedereen belangrijk.

Meer informatie

Voor meer informatie en het overzicht van alle startmomenten bij de GGD’en.

www.ggd.nl/beleidsterreinen/Kennis-en-Innovatie/grootschalig-gezondheidsonderzoek/