Het RIVM heeft in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en op initiatief van de Consumtenbond de veiligheid van over het internet verkregen geneesmiddelen onderzocht. Hieruit blijkt dat het gebruik van deze geneesmiddelen grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In het onderzoek is vooral gekeken naar de aanwezigheid van de werkzame bestanddelen en in hoeverre dit overeenkomt met de door de leverancier gedeclareerde samenstelling.

Meer informatie vindt u onder 'Download'.