Veel scholen willen laten zien dat zij een Gezonde School zijn. In 2016 zijn circa 700 nieuwe Gezonde Scholen te verwachten. Deze scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) hebben hiervoor ondersteuning aangevraagd.

700 nieuwe school-locaties krijgen in 2016 extra ondersteuning om een Gezonde School te worden. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding door een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) én een financiële vergoeding voor taakuren van een eigen medewerker of voor het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 500 Gezonde Scholen. Dit zijn scholen die structureel en planmatig aandacht besteden aan de gezondheid van leerlingen en het vignet Gezonde School hebben behaald.

Integrale aanpak

Een Gezonde School werkt met de Gezonde School-aanpak. Dit betekent dat door de hele school op minimaal één gezondheidsthema aandacht is voor gezondheid en een gezonde leefstijl van kinderen en studenten; in de lesstof, in de schoolomgeving, in de zorgstructuur van de school en in het beleid. Door op deze manier aan gezondheid te werken wordt de kans op effectiviteit vergroot. Een school bepaalt zelf aan welk thema zij extra aandacht besteedt. Voorbeelden van thema’s zijn voeding, bewegen en sport of rook-, alcohol- en drugspreventie.

Vignet Gezonde School

Om een vignet Gezonde School te behalen moet een school voldoen aan een aantal criteria. Door een aanvraag in te dienen legt de school haar resultaten voor aan externe deskundigen, zoals een voedings- of beweegspecialist. Bij een positieve beoordeling mag de school zich drie jaar lang Gezonde School noemen.

De extra ondersteuning is mogelijk gemaakt door de ministeries van OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Hartstichting, de onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, het Nationaal Programma Preventie, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en met medewerking van het RIVM Centrum Gezond Leven. Een geselecteerde groep scholen kon zich tot 18 december 2015 voor ondersteuning aanmelden. In totaal zijn de aanvragen van 515 po-scholen gehonoreerd, 88 aanvragen van vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)-scholen en 96 aanvragen van mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locaties. Deze  scholen hebben afgelopen week nadere informatie ontvangen over de toekenning van de ondersteuning.