Vrouwen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, lopen de helft minder risico om te overlijden aan borstkanker. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center). Zij publiceren hun bevindingen vanmiddag online in het internationale tijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van RIVM.

Vrouwen bij wie borstkanker wordt geconstateerd en die voorafgaand aan die diagnose minstens driemaal hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, blijken in dit onderzoek 49% minder kans te hebben om te overlijden aan deze aandoening. Voor vrouwen die wat ouder waren, tussen de 70 en 75 jaar, blijkt het effect van borstkankerscreening nog groter. Bij hen nam het risico om te overlijden aan borstkanker met 84% af. Voor de wat jongere vrouwen, tussen 50 en 69 jaar, ligt dat percentage wat lager, namelijk 39 procent. Nog steeds echter een belangrijke verlaging van het risico op overlijden. Voor meer informatie: www.erasmusmc.nl/perskamer/.

 

In Nederland krijgen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Tijdens het onderzoek worden röntgenfoto’s (mammografie) van de borsten gemaakt. Met het bevolkingsonderzoek kunnen we vroeg ontdekken of iemand borstkanker heeft. Elk jaar doen ongeveer 900.000 vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek. Dat is ruim 80% van de doelgroep van 50-75 jarigen. Tot nu toe werd op basis van modelberekeningen bepaald dat er jaarlijks 700 minder vrouwen overlijden door het bevolkingsonderzoek. De uitkomsten van deze nieuwe studie geeft een verdere onderbouwing van de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek op basis van feitelijke informatie.

 

Het RIVM voert de landelijke aansturing en begeleiding van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker uit namens de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De minister van VWS laat zich over het bevolkingsonderzoek adviseren door de Gezondheidsraad. De uitvoering wordt gedaan door 5 regionale screeningsorganisaties.

 

Meer informatie

www.erasmusmc.nl/perskamer/

www.rivm.nl/bevolkingsonderzoeknaarborstkanker