Het RIVM onderzocht hoe vaak mensen bepaalde bestrijdingsmiddelen voor thuisgebruik kopen en gebruiken. Het gaat dan om biociden ter bestrijding van muizen en voor het verwijderen van groene aanslag. Het RIVM onderzocht ook wat mensen bij voorkeur doen tegen muizen en tegen groene aanslag. Het gebruik van muizengif lijkt te zijn toegenomen, hoewel het gebruik van muizenvallen nog steeds de populairste maatregel is. Het gebruik van biociden tegen groene aanslag nam in de afgelopen jaren af. De meeste mensen gebruiken een hogedrukspuit om groene aanslag weg te halen.  

Het onderzoek

De overheid wil dat mensen thuis minder vaak chemische middelen gebruiken, zoals biociden. Niet-chemische bestrijdingsmiddelen zijn vaak beter voor het milieu. De overheid heeft gezorgd voor voorlichting en meer gebruiksklare en kleinere verpakkingen. Om te weten te komen of de maatregelen van de overheid werken, heeft het RIVM onderzocht hoeveel verpakkingen van twee soorten biociden in de afgelopen jaren zijn verkocht. Het gaat om biociden tegen ratten en muizen (rodenticiden) en tegen groene aanslag. Ook analyseerde het RIVM informatie uit vragenlijsten onder consumenten over het gebruik van deze middelen.   

Het RIVM onderzocht alleen de verkoop aan consumenten via tuincentra, bouwmarkten en grootwinkelbedrijven.    

Muizengif

Consumenten kochten in 2019 330.000 verpakkingen met rodenticiden. Dat is meer dan de verkoop van 230.000 verpakkingen per jaar tussen 2014 en 2018. De stijging in verkoop kan komen doordat in 2019 de verpakkingen kleiner zijn geworden.  Mensen hebben daardoor mogelijk meer stuks gekocht om dezelfde hoeveelheid in huis te hebben.

Volgens de vragenlijsten is de overlast door muizen tussen 2017 en 2019 gelijk gebleven. Mensen gebruiken vaak meerdere maatregelen om muizen te bestrijden. Naast de populaire muizenval (66 - 69 procent) kiezen consumenten daarnaast  vaker voor rodenticiden (36 procent in 2017, 44 procent in 2019).

Groene aanslag

Er zijn minder chemische middelen tegen groene aanslag verkocht. De verkoop daalde van 1.350.000 verpakkingen in 2017 naar ongeveer 1.000.000 verpakkingen in 2019.  De verpakking is even groot gebleven. Het is daarom waarschijnlijk dat consumenten deze middelen minder vaak gebruiken.  Uit de vragenlijsten blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden geen chemische middelen gebruikt voor het verwijderen van groene aanslag.  Van de mensen die dat wel doen, gebruikt ongeveer 30 procent een biocide. 70 procent gebruikt alleen een schoonmaakmiddel of een huismiddel zoals schoonmaakazijn.