De dalende trend in concentraties van stikstofdioxide en fijn stof in de lucht heeft zich in 2014 voortgezet. Dit blijkt uit metingen van het RIVM. De lucht is iets schoner omdat de uitstoot van deze stoffen is gedaald. Dit levert gezondheidswinst op: ruim driekwart van de gezondheidseffecten van milieuverontreiniging wordt in Nederland veroorzaakt door luchtverontreiniging.

De belangrijkste stoffen in de buitenlucht die gezondheidseffecten veroorzaken zijn deeltjesvormige luchtverontreiniging (fijn stof en roet), stikstofdioxide en ozon. Geschat wordt dat elke Nederlander gemiddeld één jaar langer zou leven wanneer de omgevingslucht helemaal schoon zou zijn.

Prognose voor 2015

De raming van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof voor 2015 zijn bijgesteld: op de meeste locaties is de verwachting voor 2015 gunstiger geworden. Op locaties nabij drukke rijkswegen zijn de concentraties stikstofdioxide wat hoger dan de raming van vorig jaar aangaf. Dit komt doordat de  uitlaatemissies van dieselbestelauto’s  in de praktijk hoger zijn dan verwacht

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en Programmatische Aanpak Stikstof

Het RIVM heeft de concentraties van stoffen in de lucht in 2014 op kaarten weergegeven. Hierbij is aangegeven in welke mate stikstof op de bodem neerslaat. Daarnaast zijn toekomstberekeningen voor deze stoffen gemaakt voor de periode 2015-2030. De kaarten worden gebruikt om het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te monitoren. Met deze programma’s worden onder andere de effecten van ruimtelijke plannen en mobiliteitsplannen getoetst.

De RIVM luchtkwaliteitsmetingen worden binnenkort aangevuld met gegevens over roet: het nieuwe roetmeetnet is sinds augustus 2015 volledig in werking.