In opdracht van de rijksoverheid doet Actal onderzoek naar waar bedrijven tegenaan lopen met REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).

Meer informatie kunt u vinden op link