Op dinsdag 29 augustus 2017 is in de provincies langs de Duitse grens en in Noord-Brabant een kleine kans op smog door ozon. De verwachting is dat de luchtkwaliteit hier lokaal slecht kan zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Het RIVM adviseert mensen die last hebben bij smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

Het advies geldt voornamelijk in de middag en vroege avond, omdat de ozonconcentraties buiten dan het hoogst zijn en binnenshuis de concentraties lager zijn.

Bij smog door ozon kunnen mensen last krijgen van irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Dit geldt vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Ozonverwachting voor komende dagen

Vanaf vanavond zal er vanuit het noordwesten schone lucht en regen over het land trekken. Om die reden geldt er morgen 30 augustus geen waarschuwing meer, maar kan de luchtkwaliteit in het zuidoosten nog wel ‘onvoldoende’ zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.
Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit is het geval in het voorjaar en in de zomer als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon en zorgen dan voor verhoogde ozonniveaus. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU Europese Unie (Europese Unie)-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen gevoelige mensen klachten krijgen en waarschuwt het RIVM. De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht (’zeer slecht’ volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex) Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Meer informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond), provincie Limburg, OMWB Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) en ODRA Omgevingsdienst regio Arnhem (Omgevingsdienst regio Arnhem).
  • Op www.lml.rivm.nl/maxozon zijn de maximum uur- en 8-uursconcentraties van de stations van de afgelopen dagen te bekijken.
  • Meer informatie over Smog staat in het dossier op rivm.nl/smog
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds