In het laatste nummer van 2012 besteden we aandacht aan een cluster van kraamvrouwenkoorts, de activiteiten van het Dutch Wildlife Health Centre en de vraag: Patientenparticipatie: wat moeten burgers weten van MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) en antibioticagebruik?

Een volledig overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.

In de rechterkolom onder 'download' kunt u de pdf van het hele nummer downloaden.

Wilt u zich aanmelden voor de e-mailattendering, dan kan dat via dit aanmeldformulier.