Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)), Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen), RIVM en Zorginstituut Nederland gaan nog intensiever samenwerken om betrouwbare geneesmiddeleninformatie beter toegankelijk te maken voor de gebruiker

Nederland kent de zogenoemde Geneesmiddelenketen, die bestaat uit verschillende organisaties, elk met eigen taken en verantwoordelijkheden. Hiertoe behoren het Agentschap College ter beoordeling van geneesmiddelen (aCBG agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg)), het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen), de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO Nederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Nederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek)), het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het RIVM.

Samen zorgen zij ervoor dat er veilige en effectieve geneesmiddelen beschikbaar zijn. Verder hebben zij gezamenlijk de taak om te zorgen voor goede en betrouwbare informatie over geneesmiddelen. Momenteel is die informatie versnipperd beschikbaar over verschillende websites. Onder leiding van het RIVM is in kaart gebracht hoe de diverse websites aan elkaar kunnen worden gekoppeld en welke acties daarvoor nodig zijn. Op die manier wordt de beschikbare informatie over geneesmiddelen beter toegankelijk gemaakt voor professionals. De koppeling van de websites zal naar verwachting in het voorjaar 2015 zijn gerealiseerd.

Als basis dient het digitale Farmacotherapeutisch Kompas (FK Dutch Pharmacotherapeutic Compass (Dutch Pharmacotherapeutic Compass)) van Zorginstituut Nederland. Zorgprofessionals raadplegen de informatie op deze website veelvuldig in hun dagelijkse praktijk Het FK bevat informatie over het juiste gebruik van geneesmiddelen: welk middel is het meest effectief bij een bepaalde patiënt met een bepaalde aandoening én het laagst geprijsd. Bij elk geneesmiddel zal een directe link worden toegevoegd naar informatie over geregistreerde geneesmiddelen op de geneesmiddeleninformatiebank die beheerd wordt door het aCBG (GIB medicines information bank (medicines information bank)). Op de GIB zijn de officiële registratiedocumenten van een geneesmiddel te raadplegen, zoals de wetenschappelijke productinformatie, het openbare beoordelingsrapport en de patiëntenbijsluiter. Een koppeling naar het FK en de GIB is al gemaakt voor informatie over bijwerkingen, die staat vermeld op de website van het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb. Bij het overzicht van de gemelde meldingen kunnen gebruikers via een link nu direct het FK en de GIB raadplegen.